nauczyciel_chemii_Profesja_Bielsko

mgr Wanda Łozińska

Nauczyciel biologii

Ukończyła:

– studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
– studia podyplomowe z zakresu chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
– studia podyplomowe z zakresu ochrony przyrody na Akademii Rolniczej Wydział Leśnictwa w Krakowie.

Pracuje z młodzieżą od 30 lat, jest nauczycielem dyplomowanym i czynnym egzaminatorem maturalnym oraz egzaminu z przygotowania zawodowego, a także autorem zadań egzaminacyjnych. Przygotowała wielu finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych.