nauczyciel_chemii_Profesja_Bielsko

mgr Agata Frączek

Nauczyciel biologii

Ukończyła studia wyższe z biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem maturalnym czynnie uczestniczącym w pracach Zespołu Egzaminatorów poprawiających matury. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieWytnijżą ze szkół ponadgimnazjalnych.