O kursie Program kursu Materiały Arkusze maturalne z biologii Ciekawe linki z biologii Wyniki matur z biologii


M. Jagiełło, E. Urbańska BIOLOGIA zbiór zadań maturalnych poziom rozszerzony Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2004
B. Bukała BIOLOGIA genetyka Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2003
B. Bukała BIOLOGIA komórka skład chemiczny i struktura Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2004
B. Bukała BIOLOGIA zbiór ćwiczeń  Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2010
B. Bukała BIOLOGIA fizjologia roślin Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2012
B. Bukała BIOLOGIA bezkręgowce Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2010
B. Bukała BIOLOGIA fizjologia zwierząt z elementami fizjologii człowieka Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2010
B. Bukała BIOLOGIA strunowce Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2010
B. Bukała BIOLOGIA strunowce Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2010
J. Kujawska-Tomasik NOWA MATURA BIOLOGIA ZADANIA Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2006
H. Skrzypczak, M. Sobkowiak BIOLOGIA matura na 100% Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2006
D. Witowski  Zbiór zadań maturalnych z biologii - tom 1 (Fizjologia i anatomia człowieka. Genetyka), tom 2 (Botanika i zoologia) Oficyna Wydawnicza NOWA MATURA, Łańcut 2012
J. Filipska, M. Kowalczyk, W. Wójcik ABC maturalne WSiP, Warszawa 2009
A. Czubaj, A. Jerzmanowski MATURALNIE, ŻE ZDASZ WSiP, Warszawa 2009
Arkusze maturalne CKE od 2010 do 2014 r.
Materiały własne